facebook

Ceny są przybliżone i uzależnione od oddalenia obiektu od Poznanu, zaawansowania obiektu, materiału ścian i wielkości pracy. Сeny podane netto na prace bez ceny materialu.

Tworzenie ceny

Cena jest rynkowa - województwa wielkopolskiego

Do ceny netto treba doliczyc podatek 23% - VAT 19% - CIT 18% - PIT = 57%.


Ceny

Prace instalacyjne

Biały montaż

Prace demontażowe

  1. Demontaż punktów elektrycznych – 8zl - 20 zl. netto
  2. Demontaż rozdzielni – 100 zl – 500 zl. netto
  3. Demontaż linii kablowe – 1zl - 3zl. netto

Życzę ci dobrego nastroju w liczeniu ;)